zavřít

Ski Areál Mezihoří

TJ MEZIHOŘÍ z.s.
Hálkova226
430 01 Chomutov

info-linka: 722 072 999

E-mail: info@tjmezihori.cz
SKI Areál Mezihoří
Sobota, 24 Březen 2018
info@tjmezihori.cz

WEB KAMERA

WEB kamera

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

DNESZÍTRA
počasí dnes počasí zítra

FOTOGALERIE

No images

STATISTIKA

Počet zobrazení článků : 1322918
Historie
Mezihoří u Chomutova

Mezihoří, dříve německy Gersdorf, leží 9,4 km SSZ od Chomutovav nadmořské výšce 745 m. Je málo chráněné proti silným větrům, vanoucím většinou ze SZ, takže klima je zde dost drsné. Silnice, vedoucí z Jirkova do Kalku, se dotýká v Mezihoří jen domů, ležících v Němci nazývaném Grund. To je údolí Bíliny od Zákoutí po Orasín. Většina domů ale leží na návrší, svažujícího se k V a JV. Mezihoří patří mezi těch několik málo lokalit, u nichž je známo přesně datum vzniku. Bylo založeno 10. září 1577. V listině je uvedeno, že August z Gersdorfu, který se právě stal majitelem červenohrádeckého panství, zakládá na svých pozemcích pod Bernovem (Zákoutím) u chomutovské zemské silnice novou vesnici, která se bude jmenovat Gersdorf. Bylo zde také vyjmenováno 15 prvních obyvatel vsi i jejich robotní povinnosti. Gersdorf daroval každému do dědičného užívání kus země o 50 dílech, z nichž každý díl byl 18 sáhů dlouhý i široký (1 sáh = cca 178 cm).

Je tedy naprosto zřejmé, že osada byla pojmenována po svém zakladateli. Český název Mezihoří, odvozený z polohy obce, byl stanoven až vyhláškou ministerstva vnitra č. 16 ze dne 25. 4. 1952 Sb. To už bylo Mezihoří rok součástí Blatna. Již roku 1578 August Gersdorf panství prodal a majitelé se zde měnili v průběhu staletí pořád, tak jak se měnilo politické klima, ekonomická síla vlastníků či vliv zájmových skupin. Podmínky pro úspěšné zemědělství zde nikdy nebyly, to uvádělo v roce 1654 i hodnocení Berní ruly: „Ta ves má stavení špatný, rolí ovesný vršitý, luk na mále, dobytkem se živí“. A dobytka zde bylo tehdy opravdu dost: 22 potahů, 29 krav, 10 jalovic a 6 koz. V roce 1794 zde žilo 18 rodin chalupníků a 9 domkářů, tj. celkem 147 „duší“. Nebyl zde žádný sedlák. Robotní povinnost měli 322 dní. Byli povinni celé žně odpracovat na poplužním dvoře ve Vičicích u Března a Boleboři. Také museli pracovat v lese, ale za kácení stromů dostávali malou odměnu. Vesnice žila převážně z ručních prací – trochu předli len a vyráběli dřevěné krabice a hračky. Finančně na tom byli dost špatně. Byl zde také tzv. Lesní rybník se pstruhy. Podle Tereziánského katastru českého byl v 18. století v Gersdorfu mlýn o jednom kole na stálé vodě (Bílina v místě dnešního odběru vody pro sněhová děla) a olejna se čtyřmi stoupami. Je to první zmínka o zdejším mlýnu, i když ten zde měl stát údajně již v 16. století. Z řemeslníků zde tehdy pracovali dva tesaři a tři drvoštěpové. Od roku 1789 měl Gersdorf i jednotřídní školu. Předtím probíhalo vyučování v různých soukromých domech. Školní budova byla tak malá, že do rozměru jedné dnešní třídy by se vešla tehdejší učebna i byt učitele. Roku 1843 a pak znovu roku 1872 byla školní budova rozšiřována a v roce 1898 došlo k důkladné renovaci celé budovy. Dnes bývalá škola ještě stojí, ale byla změněna na rekreační objekt. Ani v 19. století se obyvatelé nevěnovali příliš zemědělství, ale zaměřovali se spíše na chov dobytka a pěstování krmiv. Provozovali také docela výnosné mléčné hospodářství. Odbytištěm pro máslo, mléko a sýry byl Chomutov a Jirkov. U jednoho z dalších mlýnů byla v provozu také pila. V obci se rovněž vyráběly šindele. Ve druhé polovině 19. století se rozvíjela zvláště dřevovýroba využívající vodní sílu (ozdobné předměty, nábytek, dřevěné krabice). Možnosti obživy nabízel také les – rozšířena byla těžba a zpracovávání dřeva i sběr lesních plodů. Poměrně dlouho se zde udržela i výroba třísla ze smrkové kůry. Kůra z kmenů se loupala – při této práci pomáhaly i děti od 10 let. Pak nastoupili tzv. drobiči kůry a výrobci třísla a nakonec prodavači, kteří rozemletou kůru dováželi koželuhům do míst v okolí. Kromě dřevovýroby v údolí založil roku 1865 Daniel Strecha dřevosoustružnu přímo ve vesnici. Skoro všechno vyrobené zboží bylo prodáváno hračkárně v Horním Litvínově. Mezihoří patřilo farou k Boleboři. Roku 1900 byla uprostřed vsi postavena malá kaple se zvonem. Dnes je v dost špatném stavu. Stávalo zde také několik křížů, které postavili většinou majitelé na mezích svých polí. Dodnes se udržel aspoň ten, který stojí u cesty z údolí nahoru do vesnice.

Mezihoří bývalo oblíbeným rekreačním střediskem již za první republiky. V letních měsících přebývali hosté z měst snad v každé chalupě. Německý dělnický turistický spolek Naturfreunde zde měl svou chatu, kde čeští turisté byli stejně vlídně přijímání jako Němci. K této chatě vedlo několik turistických cest, značených speciálními značkami. Po roce 1945 se tato chata změnila na ubytovací hostinec, ale po několika letech ji převzalo jako svoji rekreační chatu družstvo holičů a kadeřníků HYGIE Chomutov. To jí využívalo do 90. let. V roce 1998 byla stavba novým vlastníkem odstraněna z důvodu její totální devastace, kdy hrozilo samovolné zřícení objektu. Již před válkou byly do Mezihoří označeny dvě turistické cesty – z Chomutova a z Jirkova. Také lyžařské běžecké závody se zde konaly již ve 30. letech 20. století. Účastnilo se jich tehdy desítky závodníků. Ještě koncem 40. let zde byl v provozu malý skokanský můstek (s dojezdem zhruba v místech dnešní pokladny lyžařského areálu), stejně jako v nedalekém Blatnu. Před druhou světovou válkou zde byly 3 hostince, obchod, řezník, 2 trafiky a stále se ještě vyráběly hračky a šindele. Pracovali tu také 4 truhláři, tesař a kovář. Následující tabulka ukazuje, že pokles počtu obyvatel začal již na začátku 20. století a odsun Němců jej dovršil. I když Gersdorf zůstal i po roce 1945 ještě samostatnou obcí, obyvatel stále ubývalo a situace již nebyla udržitelná. Byl proto roku 1951 připojen k obci Blatno. Kromě 2 trvale obydlených domů bylo v roce 1991 v Mezihoří ještě 94 rekreačních objektů. To jasně ukazuje, že Mezihoří je i dnes velmi oblíbeným rekreačním místem. Zvláště v zimě je zde velmi živo. Od 50. let tu jsou v provozu lyžařské vleky. Zpočátku jen jeden, který tahal těžké železné saně s lyžaři. Ten byl nahrazen na konci desetiletí vlekem háčkovým. Stejný vlek dostala i malá sjezdovka a bylo vybudováno umělé osvětlení. Od roku 1988 byly oba nahrazeny moderním vlekem TLV 12 Beskydsportu Ostrava. U obou je dále modernizována elektrická výzbroj. K úpravě svahů slouží rolba PRINOTH T4S a od sezóny 1999/2000 jsou svahy uměle zasněžovány sněhovými děly SUFAG.

Údaje jsou použity z publikace „Od Kalku po Boleboř a Blatno“ od Zdeny Binterové, kterou v roce 2000 vydalo Okresní muzeum v Chomutově. Autor fotografií je universal.vmoste.cz

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jistá věc, nejdůležitější aspekt, který je považován při objednání opravné on-line je, aby se nejlepší volba. Přítomen tam jsou některé léky k léčbě autismus, generalizované úzkostné poruchy nebo nohou dermatózy. Viagra je dobře známý lék používaný k léčbě neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci. Pokud uvažujete leggi di più, pravděpodobně budete chtít přečíst o . Jak si můžete přečíst informace o ? Velmi důležitým bodem je třeba hledat, je . Definice sexuální dysfunkce přetrvávající neschopnost dosáhnout uspokojivé erekce, postihuje odhadem více než dvacet milionů mužů v samotné Americe. Existuje mnoho věcí, které mohou vyvolat erektilní dysfunkce. Spolu s jejich blahodárných účinků, většina léků, i tak mít nežádoucí vedlejší účinky, i když běžně ne všichni jejich zkušenosti. Je zřejmé, že online lékárna je alternativní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení z nakupování prostřednictvím svého osobního počítače.